Apr 19,2012
Minithumbup
By: 'Eleri Wyn Jones ac Eirian Hughes'
Apr 19,2012
0 people found
this helpful
Dafydd Hardy was very professional - the sale was a long and problematic one - due to the 1st person in the chain.
Ruth and Amy went out of their way to support us during this frustrating period.
After 5 long months of negotiation - the sale was completed. Thanks to Dafydd Hardy and their excellent staff.

Roedd Dafydd Hardy yn hynod o broffesiynol - roedd y gwerthiant yn un hir a dyrys - oherwydd y person 1af yn y gadwyn .
Aeth Ruth ac Amy allan o'i ffordd i'n cefnogi yn ystod y cyfnod anodd yma. Ar ƒÂ´l 5 mis hir o drafod - cwblhawyd y gwerthiant. Diolch i Dafydd Hardy a'i staff ardderchog.
Was this helpful? Yes
By: Dafydd
Apr 21, 2012
Dear Eleri and Eirian thank you for your comments i am very proud of the way the Llangefni staff handled this transaction.
Annwyl Eleri a Eirian diolch yn fawr iawn am eich sylwadau. Gobeithio bod pawb yn iawm a cofiwch fi at eich rhieni.

Dafydd Hardy

Agent Response / Add a Comment

You can use this form to reply to the above review or a displayed comment on the above review.
Dafydd Hardy

3 Sgwar Bulkley Llangefni
Isle of Anglesey
LL77 7LR

01248 723 322

Opening hours


Book FREE Valuation

Branch - Llangefni, LL77